Menü

Rozdrabnianie
Mieszanie
Pompowanie

Doświadczenie SID Jakość

SID (Société Industrielle de la Doux) to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i montażem szerokiej gamy maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów i technologii procesowych

SID jest dziś wiodącą firmą zajmującą się planowaniem i budową kompletnych instalacji rozdrabniających.

rozdrabniacze
& pompy

Rozdrabniacze

Series XLC

Rozdrabniacze wstępne .Rozdrabniacze hakowe .Również mobilne.

Series S

Rozdrabniacze standardowe .Rozdrabniacze tnące.2 wałowe .Również mobilne

Series S 4S

Rozdrabniacze standardowe .Rozdrabniacze tnące . 4 wałowe . Łatwość przystosowania

Series XLF

Granulatory. Wysoki moment obrotowy.

Pompy SolidPumps

SolidPumps

Seria SPP Pompa  z pojedynczym tłokiem
Seria STPP Pompa rurowa  z pojedynczym tłokiem
Seria DTPP Pompy rurowe z podwójnym tłokiem

Projektujemy

Technologia SMP stanowi bardzo atrakcyjną inwestycję dla obszaru odpadów niebezpiecznych, jak również dla przemysłu cementowego.

Dzięki naszemu doświadczeniu i dobrze rozwiniętej wiedzy możemy zagwarantować jak najdłuższą żywotność i najniższe koszty operacyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych 3 rodzajów umów posprzedażnych, części zamiennych i niezbędnych usług:

Nasz zakres

// Szwajcaria

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Niemcy

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// Chiny

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// Indie

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01

Shredding
Mixing
Pumping

Experience SID Quality

SID (Société Industrielle de la Doux) is a company who designs,  manufactures and erects a wide range of machinery and  installations for waste treatment and process technologies.

SID is today the leading company for the planning and construction of complete shredding installations.

Shredders

Serie XLC

Primary shredders. Hook shredders. Even mobile.

Serie S

Universal shredders. Rotary shears. 2 shafts. Also mobile.

Serie S 4S

Universal shredders. Rotary shears. 4 shafts.

Serie XLF

Fine shredders. High torque.

SolidPumps

SolidPumps

Series SPP Single Piston Pump
Series STPP Single Tubular Piston Pump
Series DTPP Double Tubular Piston Pump

SMP installation

The SMP technology represents a highly attractive investment for the hazardous waste area as well as for the cement industry.

Thanks to our experience and well developed knowhow, we can guarantee the longest possible lifetime and the lowest operational costs. For more details about our 3 types of after sales contracts, spare parts and necessary services:

// Switzerland

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Germany

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// China

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// India

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01