Menü

Seria XLC

Nasze rozdrabniacze wstępne XLC są znane jako najbardziej wytrzymałe i niezawodne urządzenia.

Gwarantują wysoką przepustowość i bardzo dobrą wydajność przy niskich kosztach konserwacji i eksploatacji

Nasze podstawowe rozdrabniacze nadają się do szerokiej gamy produktów, takich jak: odpady przemysłowe, wielkogabarytowe, komunalne i niebezpieczne.

Instalacje o bardzo dużej mocy do 630 kW

Wydajność do 240 T/h

Nieograniczona żywotność

Wytrzymałe i z wielokrotnym spawem CrNiMo wały

Drzwiczki do automatycznego wyrzucania produktów nieściśliwych

Odpady mogą być rozdrabniane w każdym kierunku obrotu

Części zużywające się można łatwo i niezależnie wymieniać

Wszystkie zużyte części są całkowicie możliwe do ponownego spawania

Proces redukcji odpadów jest całkowicie zautomatyzowany za pomocą hydraulicznych systemów regulacji i nowoczesnych, dostosowanych programów iT

Wersja mobilna jest dostępna

RozdrabniaczeSeria XLC
AJAX progress indicator
  • Cementownie
  • Instalacje dla odpadów niebezpiecznych
  • Instalacje przetwarzania odpadów mieszanych
  • Sortownie i instalacje recyklingu
  • Spalarnie

Szczegóły

 Na żywo

Porównanie modeli

// Szwajcaria

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Niemcy

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// Chiny

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// Indie

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH - 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01

Seria XLC

Our XLC primary shredders are known as the sturdiest and the most reliable machines. 

They guarantee high throughput and very good productivity with low maintenance and operational costs.

Our primary shredders are suitable for a wide variety of products such as: industrial, bulky, municipal and hazardous waste.

Very powerful installations up to 630 kW

Throughput up to 240 t/h

Frames of unlimited life-time

Durable and multiple re-weldable CrNiMo shafts without built-in obsolescence

Door for automatic ejection of unshreddable products

Waste can be shredded in each sense of rotation

Wear parts are easily and independently exchangeable

All worn parts are completely reweldable

Process of waste reduction is completely automated using hydraulic adjustment systems and modern customized iT programs

Mobile version is available

AJAX progress indicator
  • Cementownie
  • Instalacje dla odpadów niebezpiecznych
  • Instalacje przetwarzania odpadów mieszanych
  • Sortownie i instalacje recyklingu
  • Spalarnie

Details

In real life

Porównanie modeli

// Switzerland

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Germany

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// China

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// India

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01