Menü

Seria S

Bardzo wydajne rozdrabniacze dwuwałowe wykazują jedną z najwyższych wydajności rozdrabniania i najniższe zużycie energii. Ta konstrukcja sprawia, że koszty operacyjne i konserwacji są bardzo atrakcyjne.

Te niezawodne i długowieczne maszyny nadają się do szerokiej gamy zastosowań, zwłaszcza w przypadku produktów lepko-sprężystych (np. Opon) i ze względu na niską prędkość wałów, również w przypadku odpadów niebezpiecznych i łatwopalnych, a także w przypadku MSW, wielkogabarytowych, przemysłowych, niebezpiecznych , odpady medyczne, spożywcze i elektroniczne.

Szybki system wymiany wałów i łożysk

Nie potrzebuje przeciwnoży

Duża możliwość dostosowania do wymaganej granulometrii

Specjalnie zaprojektowane noże do optymalnego rozdrabniania

Hydrauliczne drzwiczki do automatycznego wyrzucania części niemożliwych do rozdrobnienia

Szybka wymiana wszystkich części zużywalnych i zapasowych

Czterokrotne uszczelnienie zapobiegające wyciekom, nawet w przypadku cieczy

Wersja mobilna jest dostępna

RozdrabniaczeSeria S
AJAX progress indicator
 • Cementownie
 • Instalacje SMP Rozdrabnianie-mieszanie-pompowanie
 • Pochodne odpadów RDF
 • Przemysł chemiczny
 • Rozdrabnianie opon
 • Spalarnie odpadów
 • Zakłady przetwarzania bioenergii

Szczegóły

Opcje

Pochylona forma

Pochylona forma, np. w przypadku odpadów chemicznych

Dzrwiczki wyrzutowe

Dzrwiczki wyrzutowe do łatwego usuwania części nie dających się rozdrobnić

Podajnik bijakowy

Podajnik bijakowy do przesuwania produktu na narzędzia tnące

Napęd elektryczny o wysokim momencie obrotowym

Napęd elektryczny o wysokim momencie obrotowym gwarantujący wysoką wydajność

Porównanie modeli

// Szwajcaria

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Niemcy

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// Chiny

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// Indie

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH - 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01

Seria S

Very powerful, 2-shaft Shredders show one of the highest shredding throughputs and the lowest energy consumptions. This design makes operational and maintenance costs very attractive.

These reliable and long living machines are suitable for a wide range of applications, especially for visco-elastic products (e.g. tires) and due to low shafts speed, also for hazardous and inflammable waste, as well as for MSW, bulky, industrial, hazardous, medical, food and electronic waste.

Fast exchange system for shafts and bearings

Does not need counter knives

Good adjustability to the required granu-lometry

Specially designed cutters for optimal shredding

Hydraulic door for the automatic ejection of unshreddable parts

Quick exchange of all wear and spare parts

Quadruple sealing preventing leakages, even for liquids

Mobile version is available

AJAX progress indicator
 • Cementownie
 • Instalacje SMP Rozdrabnianie-mieszanie-pompowanie
 • Pochodne odpadów RDF
 • Przemysł chemiczny
 • Rozdrabnianie opon
 • Spalarnie odpadów
 • Zakłady przetwarzania bioenergii

Details

Options

Inclined form

Inclined form e.g. for chemical waste

Ejection door

Ejection door  for easy removal of unshreddable parts

Ram feeder

Ram feeder for pushing the product onto the cutting tools

High torque electric drive

High torque electric drive which guarantees high efficiency

in real life

Porównanie modeli

// Switzerland

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Germany

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// China

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// India

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01