Menü

Firma

SID (Société Industrielle de la Doux) to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i montażem szerokiej gamy maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów i technologii procesowych

SID jest dziś wiodącą firmą zajmującą się planowaniem i budową kompletnych instalacji rozdrabniających.

Indywidualne rozwiązania SID są stosowane w wielu branżach, takich jak: spalarnie, przemysł cementowy, rafinerie, elektrociepłownie, zakłady recyklingu itp.

1972 SID rozpoczyna produkcję rozdrabniaczy obrotowych

1982 SID staje się niezależną firmą

1988 Zostaje zbudowana pierwsza maszyna z automatycznym wyrzucaniem frakcji nie ulegających rozdrobnieniu

1989 Powstaje pierwsza instalacja testowa SMP

1994 SID Deutschland GmbH powstaje w Niemczech

1996 Największa na świecie instalacja rozdrabniająca została uruchomiona w Stuttgarcie

1998 Pierwsza instalacja SMP zostaje uruchomiona w Niemczech

2003 Firma SolidPumps jest zintegrowana z grupą SID

2005 SID instaluje pierwszą instalację SMP w Chinach

2006 SID Machinery (Beijing) Co., Ltd. powstaje w Chinach

2009 SID wprowadza na rynek rozdrabniacze 4-wałowe

2011 Powstają nowe platformy mobilne

2013 SIDSA Environmental Pvt. Ltd powstaje w Indiach

2014 Zostają uruchomione nowe rozdrabniacze o wysokiej wydajności

2016 SID uruchamia pierwsza instalację odpadów niebezpiecznych SMP w Chinach

2018 Hale produkcyjne SID Machinery (Beijing) Co., Ltd. Trzykrotnie powiększyły powierzchnię produkcyjną

Firma

Instalacje rozdrabniania i pompowania

Inżynieria mechaniczna

O wysokich kompetencjach inżynierowie SID korzystają z najnowszych technologii do analizy, konstrukcji i projektowania elementów mechanicznych i instalacji.

Hydraulika

Inżynierowie tej branży SID opracowują standardowe lub spersonalizowane systemy hydrauliczne.

Elektryka i oprogramowanie

Instalacje SID mogą być w pełni zautomatyzowane. Inżynierowie SID są w stanie zaprogramować wszystkie główne sterowniki PLC, zintegrować instalację w systemie DCS i korzystać z najnowszych technologii napędu elektrycznego

Produkcja

Wszystkie kluczowe komponenty są produkowane i montowane w warsztatach SID.

Montaż i uruchomienie

Zespół inżynierów i elektrotechników gwarantuje kompetentne śledzenie i nadzór projektów na miejscu.

Serwis

Nasz dział usług posprzedażnych jest dostępny 24h/7. Nasz bardzo duży zapas części zamiennych i nasza bliska współpraca z dostawcami i lokalnymi partnerami gwarantują wysoką dostępność części do naszych instalacji.

Nasze oddziały

// Szwajcaria

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Niemcy

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// Chiny

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// Indie

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH - 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01

Firma

SID (Société Industrielle de la Doux) is a company who designs, manufactures and erects a wide range of machinery and installations for waste treatment and process technologies

SID is today the leading company for the planning and construction of complete shredding installations.

SID customized solutions are used in many industries, such as: incinerator plants, cement industry, refneries, heat and power stations, recycling plants etc.

1972 SID starts building rotary shredders

1982 SID becomes an independent company

1988 The first machine with automatic ejection of unshreddables is built

1989 The first SMP test installation is being built

1994 SID Deutschland GmbH is founded in Germany

1996 The world‘s biggest shredding installation is put into operation in Stuttgart

1998 First SMP is put into operation in Germany

2003 SolidPumps company is integrated into SID group

2005 SID installs the first SMP in China

2006 SID Machinery (Beijing) Co., Ltd. is founded in China

2009 SID launches 4-shaft shredders

2011 New mobile platforms are developed

2013 SIDSA Environmental Pvt. Ltd is founded in India

2014 New high capacity fine shredders are put into operation

2016 SID installs the first hazardous waste SMP in China

2018 Manufacturing buildings are tripled on SID Machinery (Beijing) Co., Ltd.

Shredding and Pumping Installations

Mechanical engineering

The competent engineers of SID are using the latest technology for analysis, construction and design of mechanical components and installations.

Hydraulics

Hydraulic engineers of SID are developing standardized or customized hydraulic systems.

Electrical and programming engineering

SID installations can be fully automated. SID engineers are able to program all major PLCs, to integrate the installation in your DCS, and to use the latest electric drive technologies.

Manufacturing

All key components are produced and mounted in SID workshops.

Mounting and put-into-operation

A team of mechanical, electrical and hydraulic engineers guarantees a competent follow-up of your projects on site.

After-sales services

Our after-sales services department is available 24/7. Our very large stock of spare parts and our close cooperation with worldwide active suppliers and local partners guarantee a high availability for our installations.

Our Sites

// Switzerland

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Germany

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// China

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// India

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01