Menü

Seria S 4S

4-wałowe rozdrabniacze są jedną z kluczowych innowacji technologicznych SID w zakresie drobnego rozdrabniania.

Dzięki systemowi LAS i wzajemnemu położeniu wału są one odpowiednie do rozdrabniania szerokiej gamy produktów, na przykład opon, odpadów przemysłowych, mieszanych i niebezpiecznych. Często są one używane w instalacjach RDF.

System opuszczania i przesuwania (LAS) dla łatwej i szybkiej wymiany sita, bez zakleszczeń podczas demontażu

Standardowy rozmiar produktów na wyjściu

Każdy wał indywidualnie zamienny

Wielokrotny układ napędowy zapewniający optymalną transmisję mocy

4 wały i 4 napędy zapewniają wysoką elastyczność

RozdrabniaczeSeria S 4S
AJAX progress indicator
  • Odpady mieszane
  • Odpady niebezpieczne
  • Odpady przemysłowe
  • Pochodne odpadów RDF
  • Rozdrabnianie opon

Szczegóły

Porównanie modeli

// Szwajcaria

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Niemcy

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// Chiny

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// Indie

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH - 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01

Seria S 4S

4-shaft Shredders are one of SID‘s key technological innovations for fine shredding.

With the LAS system and shaft‘s mutual position they are suitable for shredding a wide range of products, for example tires,  industrial, mixed and hazardous waste. Often, they are used in RDF installations.

Lowering and sliding (LAS) system for easy and quick screen replacement, no jamming during removing possible

Regular output size of products after screen

Each shaft individually interchangeable

Multiple drive system for optimal power transmission

4 shafts and 4 drives ensure high flexibility

AJAX progress indicator
  • Odpady mieszane
  • Odpady niebezpieczne
  • Odpady przemysłowe
  • Pochodne odpadów RDF
  • Rozdrabnianie opon

Details

in real life

Porównanie modeli

// Switzerland

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Germany

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// China

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// India

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01