Menü

Serwis & Konserwacja

Dział posprzedażowy SID jest dostępny 24h/7. Zawsze możesz polegać na naszych usługach.

Dzięki naszemu doświadczeniu i dobrze rozwiniętej wiedzy ( know how), możemy zagwarantować jak najdłuższą żywotność i najniższe koszty eksploatacji.

Wysoka jakość usług posprzedażowych jest jednym z naszych kluczowych zobowiązań.

Umowy

Oferujemy 3 rodzaje umów posprzedażowych:

Umowa z zamówieniem na żądanie

Umowa ramowa

Umowa na konserwację zapobiegawczą

Serwis & Konserwacja

Części zamienne

Nasz duży zapas części zamiennych, części zużywających się i materiałów eksploatacyjnych, solidna sieć między naszymi firmami w Szwajcarii, Niemczech, Chinach i Indiach, a także ścisła współpraca z wiodącymi światowymi dostawcami i lokalnymi partnerami gwarantuje najwyższą dostępność części dla instalacji.

Na miejscu i w centrach serwisowych SID.

Oferujemy wszystkie niezbędne usługi na miejscu i w naszych warsztatach z naszymi ekspertami mechanicznymi, hydraulicznymi i elektrycznymi, takimi jak:

Spawanie / spawanie utwardzające

Konserwacja zapobiegawcza

Porady i konsultacje

Modernizacja maszyn

Remont i naprawy

Wymiana komponentów

Aktualizacje oprogramowania

// Szwajcaria

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Niemcy

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// Chiny

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// Indie

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH - 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01

Serwis & Konserwacja

SID after-sales department is available 24/7. You can always rely on our services.

Thanks to our experience and well developed knowhow, we can guarantee the longest possible lifetime and the lowest operational costs.

The high quality of the after-sale services is one of our key commitments.

Spare Parts

Our large stock of spare parts, wear parts and consumables, a solid network between our companies in Switzerland, Germany, China and India, as well as close cooperation with the leading worldwide suppliers and local partners guarantees highest availability for your installation.

On site and at SID service centers

We offer all necessary services on site and in our workshops with our mechanical, hydraulic and electric experts, such as:

Hard welding/hard facing

Preventive maintenance

Advice and consulting

Machine refurbishments

Reparations

Components exchange

Software updates

Contracts

We provide 3 types of after sales contracts:

Order on demand

Framework contract

Preventive maintenance contract

// Switzerland

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Germany

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// China

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// India

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01